Driftsmeldinger

Dato Service / Årsak
26.10.2013 E-post og webserver off line: Feilkobling i Telenors sentral. Problemet løst 28.10.2013 26.10.2013
01.11.2013 Installasjon og konfigurering av ny ruter. Startet 15:00, avsluttet 17:38 01.11.2013
21.11.2013 Massivt strømbrudd i Nord-Norge. Varighet i tre timer. Routere kollapset, gjenopprettet kl. 21:00 21.11.2013
27.05.2014 Brudd på fiberkabel mellom Trondheim og Bodø. Intermittent. 27.05.2014
03.06.2014 Problem med fiberlinje i Troms 03.06.2014
14.06.2014 Gjentatte strømbrudd utenfor Kvaløya (formiddag). 14.06.2014
16.07.2014 Oppgradering operativsystem. / Upgrading Operating System. Varighet / Duration 1 uke / week 16.07.2014
25.09.2014 Nettverksbrudd 2,5 timer i natt / morges. Nett oppe igjen kl. 09:15 25.09.2014
03.10.2014 Tre timers driftstans grunnet nytt nettverkskonsept. 03.10.2014
05.11.2014 Kabelbrudd i fiber i Nord-Norge. Ustabilt nett. Forventet ferdig reparert kl. 02 06.11.2014. 05.11.2014
20.11.2014 Nettverksfeil i 3,5 timer. Status OK kl. 15:00 20.11.2014
24.11.2014 Ustabile linjer i noen timer natt til mandag 24.11.2014 24.11.2014
29.01.2015 Massivt strømbrudd i Troms og Finnmark fra kl. 15:15 til 20:00 (4:45 timer). Årsak uvær. 29.01.2015
01.10.2015 Migrering til ny server foregår med ny 1 GigaBit linje. Noen uregelmessigheter kan forekomme med epostserver og webserver i kortere tidrom. Migration to a new server with one-GB line going on. Some irregularities may occur (mailserver, dataserver and webserver). 01.10.2015
08.08.2016 Ustabilitet med epostservere i det siste pga. problem med ruting av trafikk i Sandefjord. Saken skal være løst nå. 08.08.2016

 

 


Oppdatert 08.08.2016

 Computer generated report, © Tore Aasli 2013