Til meny

Tekniske applikasjoner

CompuLab kan utforme programvare for de fleste tekniske områder, innen måling, prosessering og behandling av tekniske data.

Givere som trykk, temperatur og akser som  kan tilkoples et datasystem danner grunnlaget for den tekniske applikasjonen.

Det kan være alt fra mindre systemer i et laboratorium til større prosessanlegg.

Ofte får man behov for flere datasystemer i en løsning.  Datafangst, dataprosessering og presentasjon.  Sentralt i et slike systemer blir databasen der alle data lagres for de forskjellige applikasjonene.

Databasen må være normalisert slik at behandlingen av data blir optimal og responsivt.

Sammen med bedriftens tekniske personell utformer vi databaser og kan stå for utviklingen av tilhørende programvare som kreves.

Ta kontakt når du har behov for tekniske løsninger eller å oppgradere eksisterende systemer.
Data-driven green environment

PLC


01.10.2015